Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mikael Andersson; Patrik Bengtsson; Robert Holst , pp. 54. TKS/Medieteknik, 2005.

The work

Författare / Author: Mikael Andersson, Patrik Bengtsson, Robert Holst
peter.giger@bth.se
Titel / Title: Pamiro
Översatt titel / Translated title: Pamiro
Abstrakt Abstract:

This report describes the work with creating a CMS Content Manager System). A CMS is a web tool so you easy can publish materials on your web page. With a CM Scan you can
without any knowledge of programming web pages create and maintain a web page. This will result in that you and your organisation save time and money. You can also split the responsibility for the webpage in different roles, but still keep the control. We have chosen to create our CMS in a script language called php4 and with the database
server MySQL, we have also used JavaScript a lot. User-friendly and simplicity are two words that we have been working against, and that is why we spent some extra time creating a system that is easy to work with. The report also describes the difficulties with our dedicated server, and how we installed it.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Den här rapporten beskriver huvudsakligen arbetet med att skapa ett CMS (Content Manager System). Ett CMS är ett redigeringsverktyg för att lätt kunna publicera material på din webbplats. Med ett CMS, kan du utan årogrammeringskunskaper uppdatera och driva en webbplats. Det gör att du och din organisation spar tid för att få uppdateringar gjorda. Du kan också fördela ansvaret för webbplatsen men ändå behålla kontrollen. Vi har valt att skapa vårt CMS med skriptspråket php4 samt databasservern MySQL, även JavaScript har använts i stor utsträckning. Användarvänlighet och enkelhet är två ord som vi har jobbat efter och har därför lagt ner lite extra tid för att kunna skapa ett system som är enkelt och lättarbetat.
Rapporten beskriver också arbetet att införskaffa en dedicerad server och administrera denna så att den passar för att driva ett webbhotell.
Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology
Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Nyckelord / Keywords: PHP, MySQL, JavaScript, CSS, Användarvänlighet, Usability, CMS

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 08/31/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mattias Schertell
mattias.schertell@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Gieger
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: StudentBolaget i Ronneby AB
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Mikael Andersson
Vinkelgatan 2
374 33 Karlshamn
tel: 0454-18618/0708-679548
email: micke-anna@home.se
webb: http://www.pamiro.se, http://www.familjenmartinsson.com

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: pamiro_examensrapport 1.7.pdf (2000 kB, öppnas i nytt fönster)