Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Susanne Gombas; Maria Gruwberger , pp. 21. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Susanne Gombas, Maria Gruwberger
Titel / Title: Att belysa hur anhöriga till patienter med cancer beskriver behov och känslor i mötet med sjuksköterskan
Abstrakt Abstract:

Att vara anhörig när ens närstående blir svårt sjuk i cancer är en svår situation. Den anhörige är med, men också utanför. Anhöriga till patienter med cancer upplever ofta cancerdiagnosen som ett hårt slag mot dem själva, och är därför i behov av hjälp och stöd. Syftet med denna kvalitativa litteraturstudie var att belysa hur anhöriga till patienter med cancer beskriver behov och känslor i mötet med sjuksköterskan. Informationskällan utgörs av vetenskapliga artiklar från tidskrifter och vetenskapliga rapporter. Resultatet presenteras i tre olika huvudkategorier: stöd till anhörig, information till anhörig och kris och chock. I resultatet framgick att effekten av ett cancerbesked är förädande för den anhörige som då ofta hamnar i en krissituation. Behovet av information och stöd hos den anhörige visade sig vara stort. Mötet mellan sjusköterskan och den anhörige kan vara avgörande för den anhöriges upplevelse av vården. Därför är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om och har kunskap om betydelsen av hennes stöd till den anhörige i den gällande situationen.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: cancer, anhöriga, sjuksköterska, stöd, information

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 02/03/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Birgitta Fridström
bfr@bth.se
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: gombas&gruwberger.pdf (1163 kB, öppnas i nytt fönster)