Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Martin Årsköld , pp. 35. Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology, 2002.

The work

Författare / Author: Martin Årsköld
Titel / Title: Processoperatörens mobilitet -teknikstöd för mobil larmhantering
Översatt titel / Translated title: Industrial workers and mobility
Abstrakt Abstract:

Processindustrin har möjligheten att ta steget in i en ny utvecklingsfas där teknik kommer att spela stor roll. I och med att teknik allt mer stödjer mobilitet öppnas möjligheten för processoperatörer att på valfri plats kunna övervaka och styra tillverkningsprocessen. Med denna rapport presenterar författaren sin empiriska studie på en högteknologisk fabrik. Studiens fokus ligger i betydelsen av processoperatörernas mobilitet och hur den framträder i deras arbete. Studien visar att mobilitet för operatörerna på fabriken är en del av deras yrkesutövande och väsentlig för att kunna styra tillverkningsprocessen. Utifrån studien ges förslag på teknik som kan stödja denna mobilitet genom att möjliggöra mobil larmhantering.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Distributed Computing
Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Nyckelord / Keywords: Mobilitet, Processoperatörer, Mobil larmhantering, Larmhantering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Hans Tap, Olle Lindeberg
hans.tap@bth.se, olle.lindeberg@bth.se
Examinator / Examiner: Hans Tap, Olle Lindeberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology
Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iar.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Lyckeby Stärkelsen

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: processoperatörens mobilitet - martin årsköld.pdf (535 kB, öppnas i nytt fönster)