Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Neuwirth Annelie; Nemes Jenny , pp. 48. MAM/Sektionen för Management, 2011.

The work

Författare / Author: Neuwirth Annelie, Nemes Jenny
Titel / Title: Dialog och delaktighet - en studie om balanserad stryrning i praktiken och dess påverkan på verksamheters lärande och utveckling
Abstrakt Abstract:

Syftet med studien är att undersöka hur en balanserad styrning i praktiken påverkar verksamheters lärande och utveckling, samt hur en balanserad styrning i praktiken påverkar verksamheters förutsättningar att bli en lärande organisation. Balanserad styrning är en svensköversatt modell av balanced scorecard, en amerikansk styrform. Det teoretiska perspektivet i studien är miljöpedagogik och lärande organisation. Studien bygger på en hermeneutisk tolkande ansats, vilket syftar till att här skapa förståelse för hur en balanserad styrning fungerar i praktiken avseende lärande och utveckling samt hur den skapar förutsättningar för att bli en lärande organisation. Intervjuer har använts som datainsamlingsmetod, respondenter från två kommuner har intervjuats, och i varje kommun har en enhetschef och två medarbetare intervjuats. Resultatet visar att dialog och delaktighet i en balanserad styrning påverkar såväl lärande och utveckling samt verksamheters förutsättning att bli en lärande organisation. En balanserad styrning skapar struktur och tydlighet i verksamheten, där chefen har en betydande roll.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education
Humaniora - the Humanities\Pedagogy
Nyckelord / Keywords: Balanserad styrning, hermeneutik, lärande organisation, miljöpedagogik, styrkort.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8mkexa
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 10/12/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Victoria C Wahlgren och Kajsa Petersson
Examinator / Examiner: Heléne Ivarsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011nemes.pdf (983 kB, öppnas i nytt fönster)