Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

WASEEM GHOUS 2010: 4, pp. 39. ING/School of Engineering, 2010.

The work

Författare / Author: WASEEM GHOUS
w.ghous@yahoo.com
Titel / Title: FUZZY CONTROL
Översatt titel / Translated title: FUZZY CONTROL
Abstrakt Abstract:

During the past several years, fuzzy control has emerged as one of the most active and fruitful areas for research in the applications of fuzzy set theory, especially in the realm of industrial process, which do not lend themselves to control by conventional methods because of a lack of quantitative data regarding the input-output relation. In this dissertation, after describing the advantages of fuzzy control we verify the equation of motion s=vt for an automobile by taking distance and speed as inputs and time as output, a hotel model is also discussed with two discrete inputs, food and service quality and one continuous output percentage of guests. At the end a short description of industrial application is added.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Under de senaste åren har fuzzy kontroll visat sig vara en av de mest aktiva och givande områden för forskning i tillämpningar av oskarp mängdlära, särskilt inom området för industriell process, som inte lämpar sig för kontroll av konventionella metoder på grund av en brist på kvantitativa uppgifter om input-output-relation. I denna avhandling, efter en beskrivning av fördelarna med luddiga kontroll vi verifiera ekvationen s= vt för en bil genom att ta avstånd och hastighet som insats och tid som produktion, ett hotell modell diskuteras även med två separata ingångar, mat och tjänsternas kvalitet och en kontinuerlig produktion procent av gästerna. I slutet en kort beskrivning av industriell tillämpning är till.
Ämnesord / Subject: Mathematics\General

Nyckelord / Keywords: fuzzy control, Mamdani control

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Mathematical Modelling and Simulation
Registreringsdatum / Date of registration: 05/28/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Elisabeth Rakus-Andersson
elisabeth.andersson@bth.se
Examinator / Examiner: Elisabeth Rakus-Andersson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: ING/School of Engineering

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: final_thesis_waseem_ghous.pdf (361 kB, öppnas i nytt fönster)