Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sofie Nilsson; Frida Ysberg , pp. 19. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Sofie Nilsson, Frida Ysberg
Titel / Title: Sjuksköterskans möte av äldre med smärta
Abstrakt Abstract:

Bakgrund Studier har visat att många äldre tar smärtstillande läkemedel regelbundet pga. långvarig smärta. Då den äldre befolkningen kommer att öka så kommer detta problem troligtvis bli stort i framtiden. Det har visats genom tidigare studier att smärta hos äldre har försummats. Det är därför viktigt att lyfta fram detta problem. Studiens syfte är att belysa mötet av äldre med smärta ur ett sjuksköterskeperspektiv. Metoden som använts i studien är en litteraturstudie där det analyserats sju vetenskapliga artiklar och tre avhandlingar. Analysmetoden inspirerades av Graneheim och Lundmans analysmodell. Resultatet visar att sjuksköterskans möte kan beskrivas som ett ömsesidigt givande och tagande mellan människor. Det visar även att det finns en mängd olika smärtanalyseringsmetoder till hjälp för sjuksköterskan.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Smärta, äldre, mötet, omvårdnad, sjuksköterskan

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 12/04/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Birgitta Fridström
Examinator / Examiner: Karin Holmén
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: sjukskoterskans_mote_av_aldre_m_smarta_vt06.pdf (2062 kB, öppnas i nytt fönster)