Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Oskar Hammare; Martin Sandin , pp. 76. ING/School of Engineering, 2012.

The work

Författare / Author: Oskar Hammare, Martin Sandin
oskar.hammare@hotmail.com, mattan_sandin@hotmail.com
Titel / Title: Produktionsutrustning för rörunderhåll
Översatt titel / Translated title: Production equipment for pipes
Abstrakt Abstract:

Syftet med detta examensarbete har varit att införskaffa lämplig utrustning till förbearbetning och oförstörande provning. Utrustningen ska användas till rör som svetsas på insidan. Arbetsgivare är Areva Uddcomb i Karlskrona.

Vi har använts oss av metoder från Fredy Olson. Detta för att få en enkel och sammansatt struktur i arbetet.

Problemställningen har såvida varit att bearbeta rören på insidan för att kunna applicera en svets och att kunna lokalisera om en defekt uppkommit i svetsen. Rören kommer sedan att användas inom petroleumindustrin.

Idag är projektet i konceptstadiet och kommer förmodligen att sättas i bruk inom en snar framtid. Utrustning ska vara användarvänlig, automatisk och kunna användas i inomhusmiljö.

För att få fram en lämplig utrustning så har vi ställt upp bör- och skallkrav. Börkraven har vi vägt mot varandra och efter detta har vi skapat matriser och diagram. Efter utvärderingar har vi sedan kommit fram till det mest fördelaktiga alternativet som vi rekommenderar.

Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General
Maskinteknik - Mechanical Engineering\General
Maskinteknik - Mechanical Engineering\General
Nyckelord / Keywords: Produktionsutrustning, rör, svets, maskinteknik, areva, ingenjör, ultraljud, blästring

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vdbm4
Program:/ Programme Utvecklingsingenjör i maskinteknik
Registreringsdatum / Date of registration: 06/18/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Nils Bjersten, Areva NP Uddcomb AB
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: ING/School of Engineering

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Areva NP Uddcomb AB
Anmärkningar / Comments:

0735354181