Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Henrik Mattsson; Mattias Wald , pp. 65. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2002.

The work

Författare / Author: Henrik Mattsson, Mattias Wald
henrikmattsson@hotmail.com, wald@spray.se
Titel / Title: Mål- och resultatstyrning i offentlig verksamhet ? En studie av resultatstyrningens effekter på institutionsnivå vid BTH
Översatt titel / Translated title: Management control by objectives and results in the public sector ? A study of the effects of management control by results on department level at Blekinge Institute of Technology.
Abstrakt Abstract:

Syfte:
Syftet med vår studie var att undersöka hur en institution på en högskola påverkas av mål- och resultatstyrning och hur det upplevs ute på institutionerna.

Metod:
Vi har genomfört personliga intervjuer med prefekter eller representanter för institutionerna vid BTH. Det som framkom i intervjuerna analyserade vi i relation till teorin och utifrån analysen drog vi slutsatser.

Slutsats:
Genom att styra högskolan på detta sätt, med fokus på ekonomi och prestationer, uppfattar vi en risk för att systemet på sikt kan komma att sänka kvaliteten på utbildningarna vid BTH. Trots denna fara upplevs mål- och resultatstyrning av institutionerna som positiv.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Ekonomistyrning, Offentlig styrning, Mål- och resultatstyrning, Offentlig förvaltning, Blekinge Tekniska Högskola, BTH

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lars Svensson, Carina Svensson
lars.svensson@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Blekinge Tekniska Högskola
Anmärkningar / Comments:

Henrik Mattsson, 0708-997750
Mattias Wald, 070-6592112

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: mattsson wald.pdf (347 kB, öppnas i nytt fönster)