Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Dan Ericson; Maria Malmberg; Heidi Svensson , pp. 56. MAM/Sektionen för Management, 2004.

The work

Författare / Author: Dan Ericson, Maria Malmberg, Heidi Svensson
Titel / Title: Individuell lön som motivationsfaktor
Översatt titel / Translated title: Individual salaries as a motivator
Abstrakt Abstract:

Den lärdom vi har fått är att det finns svårigheter att använda lönekriterierna för individuell lön som motivationsfaktor som de är utformade idag. Vi anser att studien har medfört till en ökad förståelse för de svårigheter som finns i samband med individuell lön inom offentlig verksamhet.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: individuell lön, offentlig verksamhet, motivation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lesley Appelgren
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: ericsson, malmberg, svensson.pdf (311 kB, öppnas i nytt fönster)