Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sara Man; Sara Vainikka , pp. 49. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Sara Man, Sara Vainikka
Titel / Title: Arbetsrelaterade konsekvenser för anställda vid minskad motivation
Abstrakt Abstract:

Samhället blir allt mer datoriserat och många anställda sitter framför datorn hela arbetsdagar eftersom datornär det huvudsakliga hjälpmedlet i arbetet. Det förutsätts att den ska fungera problemfritt. Då det uppstår datorproblem kan den anställde påverkas i form av en minskad motivation till arbetsuppgiften eller till arbetet som helhet.

För att företaget ska kunna uppnå sina planerade mål och resultat, är det viktigt att alla delar i företaget fungerar. Vi inriktar oss på individen eftersom det är individen som först berörs av datorproblem. Då individen känner en minskad motivation på grund av datorproblem i arbetet, hur agerar denne då? Vilka arbetsrelaterade konsekvenser leder dessa handlingar till?

Studien visar att en minskad motivation som följd av datorproblem i arbetet leder till handlingar för individen. Handlingar som att inte vilja anstränga sig i arbetet och viljan att göra andra saker som inte har med arbetet att göra, tyder på att individens engagemang samt prestation minskat. Konsekvenserna utifrån dessa handlingar är att deadlines kan brytas, individen känner minskad arbetsglädje. Andra konsekvenser är att individens service, koncentration och drivkraft minskar. Samt att individen får ett mindre självförtroende. Det har även visat sig att individen inte påverkas negativt vid ett första skede. Det är inte förrän problemet är kvarstående som det visar sig påverka en del individer på ett negativt sätt.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: Datorproblem, Minskad motivation, Prestation, Engagemang.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 04/21/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Camilla Wernersson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatuppsatssaravainikkasaraman.pdf (974 kB, öppnas i nytt fönster)