Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kristina Magnusson; Madeléne Järbratt , pp. 33. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Kristina Magnusson, Madeléne Järbratt
Titel / Title: Tiden efter en amputation - En litteraturstudie om svårigheter som kan uppkomma efter en amputation
Abstrakt Abstract:

Den vanligaste orsaken till amputation är cirkulationsstörningar som vanligtvis orsakas av diabetes. Förlust av kroppsdel kan vara förödande och kräver en förmåga att anpassa sig till den nya situationen. Syftet med studien var att belysa de svårigheter en amputerad person kan utsättas för samt hur dessa svårigheter hanteras. Metoden var litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på sju vetenskapliga artiklar som analyserades utifrån manifest innehållsanalys. Resultatet visade att en förändrad kropp medför känslomässiga, fysiska och sociala svårigheter som påverkade känslan av helhet efter en amputation. Olika anpassningsstrategier såsom positiv inställning, acceptans och humor användes för att anpassa sig till den nya situationen. Protesen hjälpte till att underlätta de dagliga aktiviteterna samt bidrog till helhetskänsla hos de amputerade personerna.
Ur resultatet kan slutsatsen dras att om en person som genomgått amputation får stöd, har förmågan att acceptera och se den nya situationen ur ett positivt perspektiv kan de lättare anpassa sig. Den positiva inställningen och humorn medförde att det sociala samspelet underlättades och därmed reducerades känslan av utanförskap.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Amputation, anpassning, coping, helhetskänsla, litteraturstudie, svårigheter

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/02/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sigrid Johansson
Examinator / Examiner: Mats Lintrup
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kristinam_madelenej.pdf (191 kB, öppnas i nytt fönster)