Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Amanda Larsson; Ann-Christin Svensson , pp. 23. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Amanda Larsson, Ann-Christin Svensson
Titel / Title: Skolsjuksköterskans interventioner vid förebyggande av övervikt och fetma bland skolbarn
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Fetma är ett problem som leder till psykiska och fysiska komplikationer för individen. Barn med övervikt och fetma kan påverkas fysiskt och psykiskt genom utanförskap och mobbning. Bidragande orsaker till övervikt och fetma är för lite motion och näringsfattig kost. Kroppen behöver energi och näringsämnen i rätt mängd för att kunna fungera. Skolsjuksköterskan får en central roll i hälsofrämjandet och att förebygga hälsoproblem innan det har etablerats. Skolsjuksköterskan skall kunna kommunicera med barnet och värna om den själsliga och kroppsliga hälsan. Syfte: Syftet med studien var att belysa skolsjuksköterskans interventioner vid förebyggande av övervikt och fetma bland skolbarn. Metod: Metoden som användes var en empirisk kvalitativ intervjustudie som baserades på fyra intervjuer. Intervjuerna analyserades med hjälp av Granheim och Lundmans tolkning av en innehållsanalys. Resultat: Resultatet av studien visade att skolsjuksköterskan använde sig av en samtalsintervention med flera delmoment för att förebygga övervikt och fetma. Slutsats: Skolsjuksköterskan har fått en betydande roll i förebyggandet av övervikt och fetma bland skolbarn. Skolsjuksköterskans medverkan i barnets omgivning, skapar en förtroendeingivande roll. Hon blir en hälsovägledare som barnet, föräldrar och lärare vänder sig till vid problem. Det finns många olika delmoment för att förebygga övervikt och fetma, men den grundläggande metoden är kommunikation.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Barn, Fetma, Förebyggande, Interventioner, Skolsjuksköterskan, Övervikt

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/04/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ann-Solveig Olofsson
Examinator / Examiner: Doris Bohman, Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: amandal_ann-christins.pdf (148 kB, öppnas i nytt fönster)