Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ulrika Bernow Johansson; Helena Folkesson; Jenny Eriksen , pp. 26. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Ulrika Bernow Johansson, Helena Folkesson, Jenny Eriksen
Titel / Title: Att leva med stomi
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Varje år stomiopereras ca 15 000 personer i Sverige av olika bakomliggande orsaker. Detta påverkar individens livskvalitet på ett eller annat sätt. Syfte: Belysa hur individer med enteral stomi upplever sin livskvalitet i det dagliga livet. Metod: En litteraturstudie. Analysen är gjord med inspiration av Graneheim och Lundman (2004). Ur resultatet framkom fem kategorier: förändring av individens kroppsuppfattning, självbild och känsloliv; stomins fysiska påverkan på individen; påverkan på det sociala livet; inskränkning av det sexuella livet; behovet av stöd. Individer med stomi påverkas inte bara fysiskt utan även psykiskt, socialt och sexuellt av stomin. Slutsats: Att få stomi innebär en påverkan på livssituationen, positivt och/eller negativt.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Stomi, livskvalitet, kroppsuppfattning, stöd

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/11/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Inger Rasmussen
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: jenny_e_helenaf_ulrikab-j_2.pdf (279 kB, öppnas i nytt fönster)