Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johannes Agardh; Martin Johansson; Mårten Pettersson , pp. 62. Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science, 1999.

The work

Författare / Author: Johannes Agardh, Martin Johansson, Mårten Pettersson
Titel / Title: Designing Future Interaction with Today's Technology
Abstrakt Abstract:

Information Technology has an increasing part of our lives. In this thesis we will discuss how technology can relate to humans and human activity. We take our standing point in concepts like Calm Technology and Tacit Interaction and examine how these visions and concepts can be used in the process of designing an artifact for a real work practice.

We have done work-place studies of truck-drivers and traffic leaders regarding how they find their way to the right addresses and design a truck navigation system that aims to suit the truck drivers work practice.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Under vårt magisterarbete har vi under ett antal tillfällen följt med och studerat tre lastbilschaufförer. Syftet med studien var bland annat att få en förståelse för hur de hittar till rätt adress och därmed se om de skulle kunna vara behjälpta av ett navigeringsstöd. Vi gjorde ett designförslag inspirerat av vad vi fått fram då vi analyserat materialet från fältstudierna samt av designidéer såsom exempelvis Calm Technology och Tacit Interaction. I magisteruppsatsen beskriver vi vårt designförslag och diskuterar bland annat hur designparadigmen Calm Technology och Tacit Interaction kan användas i utformning av IT-artefakter. Vi kommer fram till att de nya designkoncepten Calm Technology och Tacit Interaction handlar om relationen mellan teknik, människor och mänsklig handling.

Nyckelord: Människa-Dator Interaktion (HCI), Work Practice, IT-design, Calm Technology, Tacit Interaction, interaktionsdesign
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: HCI, Design, Work Practice, Calm Technology, Tacit Interaction

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Bo Helgeson, Kjell Persson
beh@iar.hk-r.se, kpr@iar.hk-r.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science

+46 455 780 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: atteic33 (351 kB, öppnas i nytt fönster)
attaqpej (67 kB, öppnas i nytt fönster)