Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Muhammad SALMAN Qureshi , pp. 69. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Muhammad SALMAN Qureshi
viewsonvisions@yahoo.com
Titel / Title: MANAGING NON-REPAYMENT RISK THROUGH GROUP-BASED LENDING IN MFIs
Abstrakt Abstract:

To analyze how MFIs are managing their non-repayment risk by using GBL approach. The deductive approach has been used in this study and the case study method is deployed. Khushhali Bank Limited, Pakistan has been taken for the subject MFI. The four inter-related theories have been taken into consideration, namely Portfolio, Principal-Agent, Contract and Transaction Cost Theories, to have a detailed literature review about the threat of non-repayment risk through GBL. The study chalked out a result that by combining diversified members in a group under GBL approach, MFIs can able to minimize their non-repayment risk.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: För att analysera hur MFI hanterar sina icke återbetalning risk genom att använda GBL strategi. Den deduktiva metoden har använts i denna studie och fallstudie metod använts. Khushhali Bank Limited, Pakistan har tagits för ämnet MFI. De fyra besläktade teorier har beaktats, nämligen Portfolio, principal-agent, kontrakt och transaktionskostnader teorier, att ha en detaljerad granskning av litteraturen om hotet från icke-återbetalning risk genom GBL. Studien säkra ett resultat som genom att kombinera diversifierad medlemmar i en grupp under GBL strategi, MFI kan kunna minimera sina icke återbetalning risk.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Företagsekonomi - Business Administration\Marketing
Nyckelord / Keywords: Non-Repayment Risk, Group-Based Lending, MFIs, Portfolio Theory, Principal-Agent Theory, Contract Theory & Transaction Cost Theory

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i Företagsekonomi/Master's Degree Programme in Business Administration (MSC)
Registreringsdatum / Date of registration: 08/07/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Emil Numminen
mam.helpdesk.rby@bth.se
Examinator / Examiner: Henrik Sällberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Muhammad SALMAN Qureshi
19:6A Flensburgsgatan,
Malmö 214 28
SWEDEN
+46-76-0652218
+45-26531794

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: full thesis.pdf (604 kB, öppnas i nytt fönster)