Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kristina Larsson , pp. 102. TKS/Fysisk planering, 2009.

The work

Författare / Author: Kristina Larsson
ortsanalys@gmail.com
Titel / Title: Ortsanalys av Väse
Abstrakt Abstract:

”Livskvalitet Karlstad 100 000” är Karlstad kommuns vision för hur Karlstad stad och kommun ska kunna uppnå 100 000 invånare. Tre av visionens fyra ledstjärnor, liksom den gällande översiktsplanen från 2006, åsyftar mestadels Karlstad stad och dess utveckling. Därför är det viktigt att poängtera utvecklingsmöjligheter för resterande orter i kommunen, såsom Väse.

Väse är en landsbygdsort strategiskt belägen mellan Karlstad, Kristinehamn och Filipstad. Orten hade år 2008 1983 invånare. Väse har goda kommunikationsmöjligheter då E18 går genom orten. Dessutom är orten attraktivt belägen vid Vänern och Värmlands skärgård. Dock ligger orten i dagsläget i Karlstad kommuns periferi.

Detta kandidatarbete i form av en ortsanalys av Väse har upprättats på uppdrag av Karlstads kommun. Syftet med ortsanalysen är främst att skapa aktuellt planeringsunderlag samt att ge rekommendationer och förslag som kan stärka Väses konkurrenskraft gentemot andra orter i omgivningen. I arbetet med ortsanalysen av Väse har metoderna Norsk stedsanalys samt en analys utifrån Kevin Lynch begrepp använts. Analysernas resultat tillsammans med inkomna synpunkter och idéer från ortens medborgare har lett till förslag vilka kan stärka ortens konkurrenskraft gentemot andra orter i omgivningen. Förslaget i arbetet är indelat i; framtida bebyggelseutveckling, Väses centrum, ortens entré samt möjligheter för Väses framtida utveckling.

Förhoppningen är att detta arbete kan komma till användning som ett planeringsunderlag för vidare utveckling och planering av Väse samt ses som ett redskap för att skapa dialog och diskussion om orten.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: Ortsanalys, Väse, Karlstad, Värmland

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/01/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Karlstads kommun

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: ortsanalys av väse.pdf (6351 kB, öppnas i nytt fönster)