Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Elisabeth Axelsson; Lena Larsson , pp. 39. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Elisabeth Axelsson, Lena Larsson
lena.larsson.vasa@telia.com, lisa@revery.se
Titel / Title: Är grönt mode skönt? Unga kvinnliga modekonsumenters attityd gentemot hållbart mode.
Översatt titel / Translated title: Is Green Fashion Fashionable? Young Female Fashion Consumers' Attitudes towards Sustainable Fashion.
Abstrakt Abstract:

I denna uppsats undersöker vi unga kvinnliga modekonsumenters attityder gentemot hållbart mode. Vi studerar också deras upplevda skillnad mellan hållbart och vanligt mode. Slutligen undersöks på vilket sätt de mjuka värdena påverkas av den hållbara
egenskapen. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer med sex kvinnliga respondenter i åldern 29-35 år. Resultaten har analyserats med hjälp av Maslow´s
behovspyramid, ABC-modellen, konsumtentbeteende enligt Kotler et al. och sociologiska teorier rörande modekonsumtion. Vårt resultat visar att unga modekonsumerande kvinnor väljer liknande
ord när de talar om hållbart mode, som beige, grå och “linneaktig”. Respondenterna anser att hållbart mode huvudsakligen har låg modegrad men att undantag finns i lågpriskedjor och hos high fashion-märken. Alla respondenter uppgav att det är viktigast för dem att det är mode i första hand och att de ser hållbarhet som en bonus. Faktorer som påverkar deras attityder är sociala, kulturella och personliga, som var de bor, familjesituation och arbete. Mjuka värden som formar deras attityder är miljömedvetenhet, modegrad och kvalitet.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: This thesis examines young female fashion consumers' attitudes towards sustainable fashion. We also study their experienced difference between sustainable and
conventional fashion. Finally, research was conducted to find out in what way the intangible values are effected by the sustainable quality. Our method is qualitative semi- structured interviews with six female respondents in the age of 29 to 35 years old. We have analyzed our results by using Maslow´s pyramid of needs, the ABC-model and hierarchies of effects, consumer behaviour theory by Kotler et al. and sociological theories of fashion consumption. The results indicate that our respondents choosed similar words while talking about sustainable fashion, such as beige, grey and linnen. Our respondents mainly consider that sustainable fashion has a low level of fashion. We have seen exceptions in the low price segment as well as in the upper price segment. They all expressed the want for fashion at first hand and that sustainability is a bonus. Factors that cause their attitudes are social, cultural and personal such as demographic, family and work situations. Intangible values shaping their attitudes are environmental consciousness, level of fashion and quality.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Marketing

Nyckelord / Keywords: Konsumentbeteende, attityder, mjuka värden, hållbart mode, ekomode

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xek5y
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 08/22/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mathias Malmgren
mathias.malmgren@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012axelsson.pdf (1971 kB, öppnas i nytt fönster)