Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lina Jonsson; Kristian Olsson; Mattias Olsson; Shabnam Tahajjod , pp. 50. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2002.

The work

Författare / Author: Lina Jonsson, Kristian Olsson, Mattias Olsson, Shabnam Tahajjod
linajonsson80@hotmail.com, ie99kol@student.bth.se, ie99mol@student.bth.se, he99sta@student.bth.se
Titel / Title: Stresshantering ur ett ledarskapsperspektiv
Översatt titel / Translated title: How to manage stress seen from a leadership perspective
Abstrakt Abstract:

Titel: Stresshantering ur ett ledarskapsperspektiv

Författare: Lina Jonsson, Kristian Olsson,
Mattias Olsson,Shabnam Tahajjod

Handledare: Marie Aurell

Institution: Institutionen för ekonomi och management

Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, FEC 007

Frågeställning: Hur kan vi förstå stresshantering ur ett ledarskapsperspektiv?

Metod: För vår uppsats har vi valt en kvalitativ metod med intervjuer som kvalitativ datainsamling. Intervjuerna hade en låg grad av standardisering.

Slutsatser: Utifrån vår frågeställning har vi kommit fram till att det är vik-tigt att skapa trivsel på arbetsplatsen, att det finns en trygghet och känsla av att klara av arbetsuppgifterna samt att det sker ett rikligt informationsflöde mellan chef och anställda för att kun-na hantera arbetsplatsens stressituation.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: Ledarskap, Stresshantering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Marie Aurell
marie.aurell@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

Shabnam Tahajjod, c/o Nasim Tahajjod,
Dackevägen 19, 17734 Järfälla
Telnr: 08-58012459
Mobilnr: 0736470095

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: jonsson+olsson+olsson+tahajjod.pdf (339 kB, öppnas i nytt fönster)