Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Hanna Eriksson; Louise Olofsson , pp. 29. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Hanna Eriksson, Louise Olofsson
Titel / Title: Faktorer av betydelse för hur personer med multipel skleros upplever sin livskvalitet
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Multipel skleros är en kronisk sjukdom som leder till att livet på ett eller annat sätt troligtvis kommer att förändras. I Sverige lider 12000 svenskar av multipel skleros (MS), två tredjedelar av dessa är kvinnor. MS är en livslång och handikappande sjukdom hos yngre vuxna som ofta påverkar livskvaliteten. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa faktorer av betydelse för hur personer med multipel skleros upplever sin livskvalitet. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie som baserades på tretton vetenskapliga artiklar. Analysen gjordes med inspiration av Graneheim och Lundmans syn på innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom åtta kategorier, Att ha ett arbete, Begränsningar till följd av kognitiva försämringar, Att vara delaktig i stödgrupper, Relationen till närstående, Förändrad fysisk förmåga, Symtomens påverkan, Sjukdomens varaktighet och Skillnader mellan könen.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Quality of life, Multiple Sclerosis

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 04/17/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Bert-Åke Nyström
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 20070605_hannae_louiseo.pdf (3950 kB, öppnas i nytt fönster)