Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Dahl , pp. 30. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Anna Dahl
Titel / Title: Varför blir det ibland så fel i mötet med personer med demens? - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: När en person drabbas av svår demens innebär det problem med varseblivning, aktivitet, minne, tänkande och kommunikation. Det är vanligt att betrakta en person med demens som en icke-person och detta bidrar till att de upplever vårdlidande. Agitation är en övergripande term som ofta används som benämning för beteenden som oro, aggressivitet, vandringsbeteende, rop och skrik. Agiterat beteende kan uppstå på grund av vårdpersonalens beteende. Detta kan vara till exempel prealistiska förväntningar och krav, maktkamper, inte avpassande och motsägande handlingar, aggressiva och förödmjukande reaktioner, okunskap om vårdtagarens behov och utmattning hos vårdpersonal. Syftet med studien var att beskriva hur/varför agiterat beteende uppträder i mötet mellan vårdpersonal och personer med demens. Metod: Studien har genomförts som en litteraturstudie där Burnards analysmetod har använts. Resultatet presenteras i teman; Oberoende agerande och Beroende agerande och delas in i subteman; Agera utan inlevelse, Agera utan etiskt övervägande, Agera utan kompetens och Andra faktorer som kan påverka agerandet. Vårdpersonalen spelar en stor roll i möten med personer med demens. Agiterat beteende uppkommer till största delen i mötet med vårdtagaren.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: demens, agitation, vårdpersonal, interaktion

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 02/03/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Eggers
teg@bth.se
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: dahl.pdf (1822 kB, öppnas i nytt fönster)