Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fredrik Lager; Anderas Larsson , pp. 74. MAM/Sektionen för Management, 2004.

The work

Författare / Author: Fredrik Lager, Anderas Larsson
Titel / Title: Inträdeshinder på eftermarknaden
Abstrakt Abstract:

Det har visat sig att avregleringar på monopolmarknader inte alltid skapar total konkurrens då det fortfarande kan förekomma hinder efter avregleringen. Den totala konkurrensen motverkas av aktörer som sedan tidigare varit ledande på denna marknad och som vill försvara sin marknadsposition. De hinder som dessa aktörer uppsätter kallar inträdeshinder. Eftermarknaden för bilbranschen har nu avreglerats för att främja konkurrensen. Finns det inträdeshinder som motverkar fri konkurrens?

Syftet med vår undersökning är att se vilka inträdeshinder som går att identifiera på eftermarknaden för bilbranschen samt vilket specifikt inträdeshinder i denna bransch som är mest svåröverkomligt.

Slutsatser Två av inträdeshindren, stordriftsfördelar samt tillgång till distributionsled är inte identifierbara på det nya marknadssegment som har öppnats. De andra inträdeshindren som nämns i teorin har vi funnit bevis på att de existerar i olika grad. Vi har även funnit ytterligare ett inträdeshinder som vi ej kan placera till någon befintlig teori. Detta inträdeshinder baserar
sig på det informationsövertag som generalagenterna har över bilens komponenter långt innan övriga aktörer på eftermarknaden. Det svåröverkomligaste inträdeshindret visade sig vara behovet av kapital.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: Inträdeshinder, strategi, Porter, Entry Barriers

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatuppsats_lager_larsson.pdf (530 kB, öppnas i nytt fönster)