Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mats Oksana; Mats Nilsson , pp. 23. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Mats Oksana, Mats Nilsson
Titel / Title: Hur cancer påverkar livskvalitet
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Cancer är något som berör många människor. Det räknas med att var tredje svensk under sin livstid kommer att drabbas av en cancersjukdom. Cancer är vanligast bland äldre människor, omkring två tredjedelar är över 65 år när diagnosen ställs. Syfte: syftet med studien var att beskriva hur cancer påverkar livskvaliteten hos människor. Me-tod: Studien är en litteraturstudie som baseras på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativt och delvis kvantitativt innehåll. Analysen genomfördes enligt Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. Resultat: Studien visade att personer med cancer diagnos hade nedsatt livskvalitet på grund av depression, smärta, oro, trötthet och sömnproblem. Slut-sats: Att leva med en cancer diagnos är en traumatisk upplevelse som påverkar det dagliga livet både fysiskt, psykiskt och psykosocialt.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: cancer, livskvalitet, depression, trötthet, smärta, hopp

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 03/10/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Inger Rasmussen
Examinator / Examiner: Annika Larsson-Mauleon
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 20070410_matso_matsn_2.pdf (156 kB, öppnas i nytt fönster)