Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Tommy Augustsson; Camilla Zenthio , pp. 26. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Tommy Augustsson, Camilla Zenthio
Titel / Title: Föräldrars upplevelser i samband med sjukhusansluten vård i Sverige när barnet i familjen drabbas av leukemi
Abstrakt Abstract:

Det framkommer i bakgrunden att det i Sverige varje år insjuknar ungefär 90 barn av sjukdomen leukemi. När barnets sjukdom uppkommer är det inte bara barnet som drabbas utan även hela familjen och det kan utlösas en krisreaktion hos de inblandade. Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser i samband med sjukhusansluten vård i Sverige när barnet i familjen drabbas av sjukdomen leukemi. Metoden som valdes var litteraturstudie innefattande tre skönlitterära böcker skrivna av barnets föräldrar. Analysmetoden som användes var Burnards (1996) innehållsanalys, som görs i fyra steg. I resultatet framgick att föräldrarna kunde uppleva en psykosocial påfrestning och att de blev expert på sitt barns sjukdom. Det fanns dock tillfällen när föräldrarna upplevde glädjestunder i tillvaron blandat med känslor av hopp/hopplöshet. I slutsatsen framgår att stora framsteg inom forskningen av sjukdomen leukemi har gjorts de senaste åren, men fortfarande finns det mycket kvar att göra.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Barn, föräldrar, Hymovich, leukemi, livssituation, upplevelse

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sigrid Johansson
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: tommya_camillaz.pdf (220 kB, öppnas i nytt fönster)