Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Karin Pehrsson , pp. 28. MAM/Sektionen för Management, 2005.

The work

Författare / Author: Karin Pehrsson
Titel / Title: Hur tillgodoser småföretag sitt informationsbehov? - En studie av varuproducerande småföretag i Jönköping.
Översatt titel / Translated title: How small enterprises meet their information need? – A study of small, producing enterprises in Jönköping.
Abstrakt Abstract:

Syfte: Mitt syfte med min uppsats är att titta på varuproducerande småföretag, hur de hanterar sin information och ifall de använder de integrerade affärssystem som finns tillgängliga på marknaden. Jag vill bredda kunskapen om hur svenska varuproducerande småföretag arbetar idag och ur de tillgodoser sitt informationsbehov.

Metod: Jag har gjort en kvalitativ djupintervju som jag sedan har följt upp med breddande telefonintervjuer. Empirin har jag sedan tolkat mot den tidigare forskning som finns inom området.

Resultat: Småföretag är väldigt olika och jobbar på många olika sätt min undersökning kunde inte komma fram till några generella resultat utan jag anser att ämnet behöver utforskas mer. Dock tror jag att affärssystemen kommer att sprida sig även hos småföretagen, men det kommer att ta tid.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: Småföretag, Affärssystem, ERP, SME

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 10/28/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Ågren
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kand.arb.final.version.framsida.pdf (23 kB, öppnas i nytt fönster)