Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Miriam Hansen; Ulrika Holgersson , pp. 32. Inst. för hälso- och naturvetenskap/Dept. of Science and Health, 2001.

The work

Författare / Author: Miriam Hansen, Ulrika Holgersson
Titel / Title: Har sjuksköterskan tid för samtal? Sjuksköterskans omvårdnadshandlingar vid afasi/dysfasi.
Översatt titel / Translated title: Har sjuksköterskan tid för samtal? Sjuksköterskans omvårdnadshandlingar vid afasi/dysfasi. Has the Registered Nurse (RN) time for conversation? Care of patients with aphasia/dysphasia.
Abstrakt Abstract:

syftet med studien var att beskriva faktorer som har betydelse vid interaktiva kommunikativa omvårdnadshandlingar vid rehabilitering avseende patienter som har afasi/dysfasi.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Afasi, Stroke, Kommunikation, Rehabilitering, Omvårdnad.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ebbeskog Britt
Examinator / Examiner: Holst Göran
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för hälso- och naturvetenskap/Dept. of Science and Health

+46 455 780 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: klart.pdf (172 kB, öppnas i nytt fönster)