Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jörgen Sturesson; Diego Castillo; Sebastian Chelwing 26, pp. 27. TKS/Medieteknik, 2008.

The work

Författare / Author: Jörgen Sturesson, Diego Castillo, Sebastian Chelwing
peter.ekdahl@bth.se
Titel / Title: The Chronicles of Shaveman - Serietidningsfilm
Översatt titel / Translated title: The Chronicles of Shaveman - Comic book film
Abstrakt Abstract:

Det här projektet beskriver en kortfilm som är uppbyggd som en serietidning. Genom arbetets gång har vi inspirerats av en hel del filmer och serietidningar. Alla i gruppen har agerat i filmen samt varit röstskådespelare. Största delen av filmen är inspelad i greenscreen. Effekter och redigering har sedan skett i Adobe After Effects (videoredigeringsprogram), där även bakgrunder har lagts till. Vi har därefter exporterat bild för bild till Adobe Photoshop (bildredigeringsprogram) där vi har lagt på en effekt för att få det att se tecknat ut. En del slutredigering har skett i Adobe Premier (videoredigeringsprogram). Ljudeffekter och dubbning har slutligen blivit pålagda i Cubase (ljudredigeringsprogram).

Arbetsgången har gått som så att vi först skrivit manus och gjort storyboard. Vi har gått efter storyboarden när vi spelat in filmen. Efter inspelningen har vi arbetat individuellt med redigering, effekter, omslag, intro, musik mm. Fördelningen av arbetet har varit så rättvis som möjligt, så att alla i gruppen hela tiden haft någonting att arbeta med. Vi har även haft gemensamma möten för att analysera materialet och ”brain-storma” fram bättre lösningar på problem som uppkommit. Utomstående personer har deltagit i dessa möten och gett oss konstruktiv kritik.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: We have filmed/produced a short movie that is comic book inspired. Through the process of the film/production, we have been inspired by a couple of different movies and comic books. We have all acted and played parts in the movie. Most of it is filmed in green screen. Effects and editing have been done in Adobe After Effects (a videoeditingprogram). Even the backgrounds have been replaced. We then exported the movie frame by frame to Adobe Photoshop (a pictureeditingprogram) where we put on a filter to make it look “cartoony”. Some last minute editing has also been done in Adobe Premier (a videoeditingprogram). As for the sound effects and voiceovers, they have been done in Cubase (a soundeditingprogram).

The working process goes like this; first we wrote a movie script and made a storyboard. We then followed the storyboard while we were filming the movie. After filming, we worked individually with different tasks, like editing, effects, cover, introduction, music etc. The division of work in the group has been assigned as fairly as possible, so as to ensure that everyone has an equal amount of work to complete. We have had common meetings and group discussions to analyze the materials that we have obtained and to brainstorm for suitable solutions so that we can better solve the problems that surfaced. We have also included outsiders in these meetings, as they were able to give us constructive criticism.
Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: Kortfilm, serietidning, comedi, alterativ, greenscreen, tecknat, Movie, comic, comedy, alternative, cartoon

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 06/19/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Paul Carlsson
paul.carlsson@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Jörgen Sturesson: Trivalde@gmail.com
Diego Castillo: diego.castillo.h@gmail.com
Sebastian Chelwing: shadowsebbe@hotmail.com

• Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.