Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Carina Andersson; Pia Lilja; Annika Carlsson , pp. 51. MAM/Sektionen för Management, 2007.

The work

Författare / Author: Carina Andersson, Pia Lilja, Annika Carlsson
Titel / Title: Internprissättning
Översatt titel / Translated title: Transferprice
Abstrakt Abstract:

Vi har kommit fram till att KMT RS syfte med att använda internpriser är: att öka kostnadsmedvetenheten hos personalen, att fördela kostnader, att få fram ett externt timpris samt att ge styreffekt. Detta för med sig en lägre resursförbrukning och förbättrade underlag för vardagliga beslut.

Internprissättningen kan ha både positiva och negativa effekter. Genom vår fallstudie har vi dock lärt oss att vårt fallföretag inte utnyttjar internprissättningens fördelar till fullo. En anledning kan vara att ingen ur personalen lägger fokus på förändring och utveckling av internpriset. Ytterligare en anledning kan vara att företagsledning p.g.a. alla ägarbyten valt att se företaget i stort i stället för att fokusera på och bryta ner den interna verksamheten. Vår uppfattning är att företaget inte verkar medvetna om internprisets möjligheter i stort och vi misstänker att detta är ett fenomen som finns inom flera företag.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Internprissättning, transfer pricing, motivation, transfer price, inter-company transfer price och intra-group transfer price

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 11/07/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Björn Ljunggren
bjorn.ljunggren@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: c-uppsatscarinapiaannika.pdf (225 kB, öppnas i nytt fönster)