Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Adeel Jadoon MEE09:21, pp. 61. TEK/avd. för telekommunikationssystem, 2009.

The work

Författare / Author: Adeel Jadoon
adeelkhanjadoon@gmail.com
Titel / Title: Evaluation of UICC-based IMS authentication schemes
Översatt titel / Translated title: Utvärdering av UICC-baserade IMS autentisering system
Abstrakt Abstract:

This thesis study involves evaluation of UICC based IMS authentication schemes. The schemes included in this study are IMS AKA, E-IMS AKA, One-Pass GPRS IMS authentication and Early IMS security. These schemes are evaluated on the basis of security, user friendliness and simplicity. Based on the analysis it is concluded that the IMS AKA which is the standardized authentication mechanism for IMS and embedded in ISIM is the most suitable authentication scheme for IMS, regardless of access network. However, the Early IMS authentication scheme is used only for GSM/GPRS network.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Denna avhandling studien innebär utvärdering av UICC bygger IMS autentisering system. De system som ingår i denna studie är IMS AKA, E-IMS AKA, One-Pass GPRS IMS autentisering och Early IMS säkerhet. Dessa system utvärderas på grundval av säkerhet, användarvänlighet och enkelhet. Baserat på analysen dras slutsatsen att IMS AKA som är standardiserade autentiseringsmekanism för IMS och inbäddade i ISIM är den mest lämpliga autenticeringssystem för IMS, oberoende av accessnät. Men Early IMS autenticeringssystem endast används för GSM / GPRS-nät.
Ämnesord / Subject: Telekommunikation - Telecommunications

Nyckelord / Keywords: UICC, IMS

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i Elektroteknik / Master of Science in Electrical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 04/03/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Charlott Eliasson
cel@bth.se
Examinator / Examiner: Markus Fiedler
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för telekommunikationssystem
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Adeel khan Jadoon ,
adeel House,
Murree Road, KalaPull,
Abbottabad,
NWFP,
Pakistan.
+923005616575
,+92300

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: secure access to ims.pdf (372 kB, öppnas i nytt fönster)