Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fanny Larsson; Johanna Olsson , pp. 21. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Fanny Larsson, Johanna Olsson
Titel / Title: Anhörigas upplevelser av stöd i samband med närståendes svåra sjukdom
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Att anhöriga till närstående med svår sjukdom upplever ett behov av stöd visar många studier på. För att på bästa sätt kunna lämna detta stöd är det viktigt att ta reda på hur de anhöriga upplever erhållet stöd. Syfte: Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelse av stöd i samband med närståendes svåra sjukdom. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie baserad på granskning av artiklar. Studien är genomförd med en kvalitativ ansats. Resultat: Resultatet redovisades uppdelat i fyra kategorier: tillgång till information, att få uppleva hopp, att få vara nära den sjuke, tillgång till olika stödpersoner. Det visade sig att de anhöriga upplevde brister i det stöd som de förväntade sig från vårdpersonal.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: anhöriga, svårt sjuk, upplevelser, stöd

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sten Isovaara
Examinator / Examiner: Annika Larsson-Mauleon
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 2b_anhorigas_upplevelser_ht05.pdf (1032 kB, öppnas i nytt fönster)