Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Magnus Cejie , pp. 77. MAM/Sektionen för Management, 2004.

The work

Författare / Author: Magnus Cejie
ie00mce@student.bth.se
Titel / Title: E-handel med Kläder - en marknadsundersökning
Översatt titel / Translated title: E-business with Clothes - market research
Abstrakt Abstract:

ABSTRACT

Purpose: The purpose of the thesis is to examine and explain which consumers who choose to, or not choose to, shop for clothes via Internet. This will give businesses, and the reader, a better understanding on the views, of customers, on E-business with clothes.

Procedure: A quantitative market research has been performed through a survey. Also the gathering of the material and the analysis is done with quantitative methods. The primary sources dominate the thesis.

Conclusion: The Swedish consumers with experience from buying clothes online have a high level of satisfaction and 96 % will consider doing it again. 85 % have done it more than once. Women stand for the greater part of those with multiple experiences. The foremost reason for the respondents to shop for clothes online is the comfortableness. That is the answer from 64 % of them. 54 % of the women compared to 29 % of the men do not think that the price is important when they order clothes on the Internet. When it comes to paying 40 % want to get an invoice, although only a few companies use that method. 57 % say that the longest waiting time accepted for delivery is 10 days. Difficulties in deciding size needed and lack of possibilities to examine the products are the biggest problems and most common reasons for people not to shop for clothes online. This also reflects in the kinds of clothes that are being sold on the Internet.
It is mostly shop-avoiding-singlebuyers who order clothes on the Internet. This changes the view of E Turban on different general types of customers.
Finally proposals for better presentation of measuring methods are presented.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Syfte: Syftet med projektet är att undersöka och förklara vilka konsumenter det är som väljer att handla kläder via Internet respektive avstår ifrån det. Detta skall ge de företag som idag bedriver E-handel med kläder i Sverige, samt andra intressenter, en inblick i konsumenternas syn på E-handel med kläder. Med ökad förståelse skapas bättre förutsättningar för anpassning av affärsmodeller.

Metod: En kvantitativ marknadsundersökning har gjorts med hjälp av enkäter. Även sammanställning av empiri och analys är gjord med kvantitativ metod. Primärkällorna är det som har dominerat detta arbete.

Slutsats: De konsumenter som har handlat kläder via Internet är positiva till denna upplevelse och 96 % av dem kan tänka sig att göra det igen. 85 % har gjort det mer än en gång. Kvinnor står för den största andelen av dem som har köpt kläder via Internet flera gånger.
Den främsta anledningen till att respondenterna handlar kläder via Internet är att det är bekvämt. 64 % har svarat detta. 54 % av kvinnorna mot 29 % av männen tyckte inte att priset var viktigt när de skall beställa kläder via Internet. När plaggen skall betalas vill drygt 40 % helst göra detta mot faktura, trots att det inte förekommer hos många företag. Enligt 57 % går gränsen för hur lång leveranstid som kan accepteras vid 10 dagar. De största problemen och vanligaste anledningarna till att konsumenter inte köper kläder, via Internet, är svårigheter att bestämma storlek och att det inte går att undersöka klädesplaggen. Detta återspeglas också i de plagg som säljs mest.
Det är främst shoppingundvikande singelköpare som beställer kläder via Internet. Detta förändrar Turbans syn på vilka som E-handlar generellt.
Avslutningsvis ges förslag på hur presentationer och måttbestämning kan förbättras.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Marketing
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Nyckelord / Keywords: E-business, E-handel, konsumentbeteende, kläder

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Ekonomi, 40 poäng/Master programme Economy
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Klaus Solberg Söilen
kss@bth.se
Examinator / Examiner: Anders Nilsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Författaren kan nås på telefonnummer:
0733743757