Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Alexandra Eliasson , pp. 76. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Alexandra Eliasson
Titel / Title: NYBRO -Analys & förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum.
Abstrakt Abstract:

Nybro är en stad i ”Glasriket” i Småland, tillhörande Kalmar län.

2004 antogs en Fördjupad översiktsplan för Nybro stad med övergripande riktlinjer för stadens utveckling men ett mer detaljerat stadsmiljöprogram med analys och förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum finns inte.

Arbetet med att utveckla stadens kärna är redan i full gång men det är fortfarande många delar av Nybro stads offentliga miljöer som är slitna, omoderna, av väldigt blandade karaktärer och i stort behov av en uppfräschning och uppstramning.

Den fysiska avgränsningen för mitt arbete är Nybro stad men framförallt stadsdelen Centrum och stadens mest offentliga miljöer.

Syftet med mitt examensarbete är att ta fram ett förslag till ett stadsmiljöprogram för Nybro stad med förslag på åtgärder som kan genomföras för att få attraktivare offentliga miljöer i stadskärnan utifrån de förutsättningar, kvalitéer och brister som finns idag.

Efter en sammanfattning av Nybro stads utveckling beskriver jag hur det ser ut i Nybro stad idag. Därefter följer analysen som bygger på Hans Gillgrens analysmetod ”Planeringens fyra moment”. Slutligen redovisar jag mitt förslag till stadsmiljöprogram för Nybro stad med riktlinjer för att utveckla stadens offentliga rum. De olika rubrikerna som behandlas i stadsmiljöprogrammet är: identitet, färger, grönt, stadens entréer, trafik, platser, stråk och vattenkontakt, en stad för alla, trygghet och jämställdhet, gatumöbler, uteserveringar, markbeläggning, trappor och murar, skyltar, små byggnader och belysning. I stadmiljöprogrammet redovisar jag också två exempel på hur det skulle kunna se ut om man använder stadsmiljöprogrammet, en parkmiljö och en gatumiljö.

Om mitt förslag till stadsmiljöprogram följs så kommer Nybro stad att bli en stadskärna med en unik, välorganiserad, enhetlig och omhändertagande karaktär. Förhoppningsvis kan det också leda till att Nybros profilering som designstad och huvudstaden i Glasriket förstärks och därmed locka både inflyttare och turister till staden.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: Nybro, stadsmiljöprogram, offentliga rum

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 10/13/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Louise Nyström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00