Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mia Svensson; Kathrine Ogenblad , pp. 18. MAM/Sektionen för Management, 2008.

The work

Författare / Author: Mia Svensson, Kathrine Ogenblad
Titel / Title: Vädrets betydelse och inverkan i människors vardagsliv
Abstrakt Abstract:

Förhållandevis lite har skrivits om vilken inverkan olika väderfeno-men har på människan. Däremot finns mer forskning angående mil-jön och vikten av dagsljus. Den här studien ville undersöka om det ligger någon sanning i att vädret verkligen styr både vår fysiska och mentala hälsa. Vad är det egentligen som gör människan så engage-rad i ett fenomen, är det vädret i sig eller ”bara” föreställningar. I studien deltog 48 st, 24 studenter (yngre) och 24 pensionärer (äldre). Deltagarna fyllde i en enkät med tre frågeblock angående hälsa, mo-tivation och emotioner i förhållande till väder. Resultatet visade bland annat att de som uppgav sig vara friluftsmänniskor också var mindre påverkade av vädret än andra. Eftersom resultatet antyder att den här gruppen mår bättre emotionellt sett, kanske de inte heller blir deprimerade i samma utsträckning som de övriga deltagarna.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Väder, känslor, motivation, hälsa, naturlig miljö, vinterdepression, natur/friluftsmänniska, geografiskt boende.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 06/22/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Erik Lindström
Examinator / Examiner: Erik Lindström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00