Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Shah Faisal MEE10:19, pp. 51. COM/School of Computing, 2010.

The work

Författare / Author: Shah Faisal
faisaltangi@hotmail.com
Titel / Title: Performance Analysis of 4G Networks
Översatt titel / Translated title: Performance Analysis of 4G Networks
Abstrakt Abstract:

Mobile communication is developing very rapidly with passage of time, new technologies are being introduced to facilitate the mobile users more from the technology. The past technologies are replaced by new ones and needs are growing for the new technologies to be developed.

One such development is fourth generation networks. Also called future generation or Next Generation Networks. The introduction of 4G has widened the scope of mobile communication. Now mobile is not only a device used for talking but its more or less a portable computer that can serve different purposes. 4G offers higher data rates with seamless roaming. The mobile user can communicate without any disturbance while switching his coverage network.

4G is still passing through research and therefore there are some problems that need to be fixed in order to benefit the users from it fully. In this report we discuss various challenges 4G is facing and solutions to those problems are discussed. We propose our own way of improving QoS in 4G by using combination of mobility protocol SMIP and SIP. We propose that by using such scheme we can achieve better QoS during the process of handover.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Mobil kommunikation utvecklas mycket snabbt med tiden, är ny teknik införs för att underlätta mobilanvändare mer av tekniken. Det förflutna teknik ersätts av nya och behov ökar för ny teknik som skall utvecklas.

En sådan utveckling är fjärde generationens nät. Kallas även kommande generationen eller nästa generations nät. Införandet av 4G har räckvidden för mobil kommunikation. Nu mobil är inte bara en enhet som används för att prata, men dess mer eller mindre en bärbar dator som kan tjäna olika syften. 4G erbjuder högre dataöverföringshastigheter med sömlös roaming. Den mobila användaren kan kommunicera utan störningar samtidigt som du slår sin täckning nätverk.

4G är fortfarande passerar genom forskning och därför finns det vissa problem som behöver rättas till för att gynna användarna av den helt. I denna rapport diskuterar vi olika utmaningar 4G står inför och lösningar på dessa problem diskuteras. Vi föreslår vårt eget sätt att förbättra QoS i 4G genom kombination av mobilitet protokoll SMIP och SIP. Vi föreslår att genom att använda ett sådant system som vi kan uppnå bättre QoS under processen för överlämnandet.
Ämnesord / Subject: Telekommunikation - Telecommunications
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Signalbehandling - Signal Processing
Nyckelord / Keywords: 4G Networks, issues in 4G Networks, QoS in 4G Networks, NGN, Solutions to 4G problems

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Electrical Engineering with emphasis on Telecommunication
Registreringsdatum / Date of registration: 03/26/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Alexandru Popescu
alexandru.popescu@bth.se
Examinator / Examiner: Prof Adrian Popescu
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: BTH
Anmärkningar / Comments:

0044788479520

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: performance_analysis_of_4g_networkss.pdf (1033 kB, öppnas i nytt fönster)