Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Tobias Jansson , pp. 56. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Tobias Jansson
tjansson84@gmail.com
Titel / Title: Kan vi planera för funktionsintegrering?
Abstrakt Abstract:

Syftet med arbetet är att undersöka hur vi idag i Sverige planerar för industrier och verksamheter i anslutning till bostäder, och på vilket sätt detta påverkar samhällsstrukturen. Arbetet syftar även till att åskådliggöra de regleringar och historiska händelser som lett fram till den modernismplanering vi idag ser. Rapporten avser även att ta upp olika tillvägagångssätt att närma sig funktionsintegreringen på och innehåller även ett exempel från Danmark där de försökt ta ett steg närmare blandstaden.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Commerce
Nyckelord / Keywords: funktioner, markanvändning, funktionsintegrering, blandstad

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8m4pn5
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/27/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Agneta Sundberg
Examinator / Examiner: Thomas Hellquist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011jansson.pdf (3860 kB, öppnas i nytt fönster)