Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Andreas Jacobsson; Andreas Lundström , pp. 49. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2001.

The work

Författare / Author: Andreas Jacobsson, Andreas Lundström
aja@shortcut.nu, lundstrom@starmail.com
Titel / Title: Privacy Policy - Att skapa förtroende för en uppkopplad värld
Översatt titel / Translated title: Privacy Policy - Building trust on the Internet
Abstrakt Abstract:

Förtroende har sitt ursprung i trygghet och säkerhet. För att lämna ifrån sig personlig information krävs att man känner förtroende och således även trygghet och säkerhet. Tillgång till personlig information är en viktig konkurrensfördel för ett företag. Samtidigt utgör den personliga informationen ett problem eftersom många kunder känner en oro att lämna ifrån sig denna. Oron beror på osäkerhet om vad som kan hända med den information man lämnar, denna oro kan i sin tur leda till brist på förtroende. Chansen är med andra ord större att kunden väljer att fullfölja en registrering om den känner förtroende. I USA presenterar de flesta stora webbplatser en integritetspolicy, även om tillämpningen av dem varierar något, i syfte att skapa förtroende. I Sverige existerar företeelsen inte alls i samma utsträckning. Kundernas oro för att lämna ifrån sig personlig information gör att det finns ett behov av att informera dem om hur erlagd information hanteras. Genom att presentera en integritetspolicy (enligt rekommend

ationerna) kan man öka Internetanvändarnas kunskap om vad som händer med deras personliga information. Således minskar även användarnas osäkerhet och förtroende kan byggas.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information
Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Datavetenskap - Computer Science\Effects on Society
Nyckelord / Keywords: Elektroniska transaktioner, förtroende, Socialt Kapital, Trust, E-handel, Personlig information, Integritet, Privacy Policy, Integritetspolicy

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Hederstierna
ahe@iem.bth.se
Examinator / Examiner: Anders Hederstierna
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Centrum för Elektronisk Säkerhet (CES)
Anmärkningar / Comments:

0707-94 66 52 / 0703-64 15 00