Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Elisabeth Andersson; Catarina Palo , pp. 72. Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science, 2003.

The work

Författare / Author: Elisabeth Andersson, Catarina Palo
maria.elisabeth.andersson@telia.com, catarina.palo@epk.ericsson.se
Titel / Title: Systemutveckling med fokus på kreativa processer och lärande
Abstrakt Abstract:

Med denna uppsats vill vi (författarna) samla ihop 5 år av tankar, teorier och erfarenheter kring systemutveckling och lärande. Uppsatsen presenterar 8 projekt som är genomförda i Blekinge mellan 1995-1999. Med utgångspunkt i projekten behandlas en utvecklingsprocess för IT-system som är baserad på kreativitet och lärande miljöer. Särskilt lyfter uupsatsen fram behovet av att förändra processen för att möta slutanvändare av program och tjänster.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Nyckelord / Keywords: systemutveckling, lärande, kreativitet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Berthel Sutter, Björn Stille
berthel.sutter@bth.se, bjorn.stille@bth.se
Examinator / Examiner: Berthel Sutter
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: systemutv_kreativitet_larande.pdf (460 kB, öppnas i nytt fönster)