Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Burim Neziri , pp. 53. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Burim Neziri
burim_n@hotmail.com
Titel / Title: Internprissättning inom offentlig verksamhet – en kvalitativ studie om internprissättning som styrverktyg
Översatt titel / Translated title: Transfer pricing in the public sector - a qualitative study on transfer pricing as management tool
Abstrakt Abstract:

Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning implementeras internprissättningen inom Karlskrona kommun samt vilken roll har internprissättningen för organisationen.

I min studie har jag kommit fram till att inom en offentlig verksamhet som är en divisionaliserad organisation, är internprissättningen ett viktigt styrverktyg. Detta bidrar till att offentliga organisationer underlättas till att följa upp resultatenheterna inom organisationen, man får en rättvis kostnadsfördelning samt att risken för felaktiga kostnadsbeslut elimineras. Detta leder till att personalen blir kostnadsmedvetna.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: : Ekonomistyrning, internprissättning, decentralisering samt kostnadsmedvetenhet

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8zldpd
Program:/ Programme Ekonom online
Registreringsdatum / Date of registration: 10/31/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Wrenne
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012neziri.pdf (449 kB, öppnas i nytt fönster)