Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Piotr Dabrowski; Håkan Johnsson; Markus Nordqvist , pp. 44. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2002.

The work

Författare / Author: Piotr Dabrowski, Håkan Johnsson, Markus Nordqvist
Titel / Title: Sponsringstrenderna hos de svenska storföretagen
Översatt titel / Translated title: The trends within sponsoring among the largest companies in Sweden
Abstrakt Abstract:

Syfte: Syftet med denna undersökningen är att öka förståelsen av hur företagen ser på sponsring i dagens ekonomiska situation. Detta är av särskilt intresse för de personer och organisationer som söker sponsorer. Undersökningen kommer speciellt att fokuseras på idrottssponsring. Syftet med undersökningen är även att se hur trenderna i Sverige stämmer överens med trenderna i övriga delar av världen och då främst i USA vad gäller sponsring.
Metod: En survey-undersökning med de 126 största företagen i Sverige har gjorts. Företagen har fått fylla i en enkät med sju flervalsfrågor via e-mail, telefax eller telefon. De insamlade svaren sammanställdes i Excel.
Slutsatser: De generella trenderna inom sponsringen i världen stämmer väl överens med de i Sverige. Sponsringen har utvecklats och idag har de allra flesta företagen det som en del i sin marknadsföringsplan. Det som utmärker sig för Sverige är att nästan alla som sponsrar vill förstärka eller förändra sin profil.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Purpose: The purpose of this study is to raise our level of understanding about how companies view sponsorship in this economic climate. This is of special interest for the persons and organizations that are searching for sponsors. The survey will be focused especially on sports sponsoring. The purpose is also to see how the trends in Sweden match the trends in the rest of the world, especially in the USA.
Method: It has been made a survey among the 126 largest companies in Sweden. The companies have been asked to fill in a form with seven multiple questions by e-mail, telefax or telephone. The collected answers were put together in Excel.
Results: The general trends in sponsoring around the world corresponds well with the trends in Sweden. Sponsoring has developed and today most of the companies have it as a part of their marketing plan. Distinguished for Sweden is that almost every company that sponsors wants to maintain or build their profile.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Marketing

Nyckelord / Keywords: Sponsring, Storföretag, Idrott, Ekonomi, Marknadsföring

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas A Michel
tam@iem.bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

ie99pda@student.bth.se
ie99hjo@student.bth.se
ie99mno@student.bth.se

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: dabrowski, johnsson, nordqvist.pdf (331 kB, öppnas i nytt fönster)