Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fredrik Häthén; Calle Leppäjoki; Victor Dahlqvist; Magnus Christensson; Martin Silve; Oliver Henriksson; Stefan Gökstorp; Markus Fors , pp. 87. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Fredrik Häthén, Calle Leppäjoki, Victor Dahlqvist, Magnus Christensson, Martin Silve, Oliver Henriksson, Stefan Gökstorp, Markus Fors
Titel / Title: Kort speltid – djupt intryck: spel som hyrfilm
Översatt titel / Translated title: Short play time - deep emotional impact: Games as rental movies
Abstrakt Abstract:

SVENSKA:

Vårt kandidatarbete gick ut på att ta reda på om det var möjligt att utveckla ett kort spel i hög teknisk kvalitet och ändå skapa ett djupt intryck på spelaren. Under projektets gång utvecklade vi, med hjälp av UDK (Unreal Development Kit), ett skräckspel i 3D till PC vid namn The Horror at MS Aurora. För att erhålla den höga tekniska kvaliteten som vi var ute efter användes metoder som räknas som standard för stora speltitlar på marknaden: Animationer spelades in med Motion Capture och musiken skrevs med en full symfoniorkester i åtanke. Innan produktionsfasen tog vid gick alla gruppmedlemmarna igenom en research-fas, där var och en satte sig in i de områden som skulle komma att vara aktuella under produktionen (d.v.s. hur UDK fungerar, musikteori och orkestrationsteknik, hur man arbetar med Motion Capture-data o.s.v.). Planering inför produktionen skedde med hjälp av vattenfallsmetoden och arbetsschemat sattes up med hjälp av ett så kallat Gantt-schema (detta diskuteras i detalj i kapitel 3). Vid inlämningen för kandidatarbetet hade arbetsgruppen hunnit skapa en kort bit av spelet som visade ungefär hur slutprodukten skulle komma att se ut. Spelet är tänkt att släppas på den digitala distributionsplattformen Steam mot slutet av sommaren 2011.

ENGLISH:

The goal of our bachelor thesis was to find out whether or not it was possible to create a high quality game with a short play time which would cause a deep emotional impact on the player. During the course of the project we, with the help of UDK (Unreal Development Kit), created a 3D horror game for the PC called The Horror at MS Aurora. To achieve the high quality we needed we used methods that are standard fare for the big games on the market: Animations were recorded using Motion Capture and the music was composed with a full symphonic orchestra in mind. Before the production phase began, each team member gathered research relevant to his field (i.e. how UDK works, music theory and orchestration, how to handle Motion Capture data and so on). We used the waterfall model and a Gantt chart when planning development (more on this in chapter 3). When we handed in the project for review we had managed to create a short piece of the game that showed – roughly – what the final product would look and feel like. The game is planned for release on the digital distribution platform Steam at the end of summer, 2011.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: skräck, motion capture, 3D, UDK

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8kcl9h
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 06/30/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Fredrik Gullbrandson
Examinator / Examiner: Peter Giger
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: houn-8kcl9h.pdf (2731 kB, öppnas i nytt fönster)