Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Karolina Ehrén , pp. 61. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Karolina Ehrén
Titel / Title: Krympande kommuner - En innehållsanalys av kommunala översiktsplaner
Abstrakt Abstract:

Utvecklingen i Sverige de senaste åren kännetecknas av befolkningsminskning i landets gles- och landsbygder medan storstädernas befolkningsmängd ökar. Syftet med arbetet är att undersöka om det finns några metoder och strategier som de krympande kommunerna har använt sig av för att försöka vända stagnationen samt att jämföra dessa med hur problemet hanteras i andra delar av världen.

För både krympande städer och kommuner är problemet detsamma, befolkningsminskning. Lösningen på problemet är att försöka skapa en befolkningstillväxt. Det finns många olika strategier för att vända befolkningsutvecklingen. Marknadsföring ses ofta som en universallösning för att motverka stagnationen och en vanlig strategi för att få människor att flytta till eller besöka staden/kommunen, både i Sverige och internationellt.

En studie av innehållet i översiktsplaner från krympande kommuner i Värmland har genomförts för att undersöka, om och i sådana fall hur, kommunerna använder översiktsplanerna för att åstadkomma befolkningstillväxt. Slutsatserna av studien är att det inte i de undersökta översiktsplanerna finns några tydliga strategier för att uppnå kommunernas visioner. Istället finns det många dellösningar för olika områden. Hur problemet med stagnerande kommuner ska hanteras är dock ytterst en politisk fråga på både lokal och på nationell nivå. Eftersom att alla kommuner har olika förutsättningar går det inte att ta fram en standard-strategi som fungerar för alla kommuner.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: fysisk planering, översiktlig planering, översiktsplan, krympande kommuner, stagnerade städer, befolkningsminskning, strategier

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xmrr7
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/29/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Karl Bergman
Examinator / Examiner: Christer Persson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012ehrén.pdf (2011 kB, öppnas i nytt fönster)