Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Robin Petersson; Alexander Preutz; Nebojsa Dacevic; Daniel Björkander , pp. 41. TKS/Medieteknik, 2009.

The work

Författare / Author: Robin Petersson, Alexander Preutz, Nebojsa Dacevic, Daniel Björkander
Titel / Title: Multiplayerspel utvecklat i Flash, Slutreflektion för ”Monsters & Masonry”
Abstrakt Abstract:

Flashspel är en väldigt populär form av ledigt spelande, men det finns fortfarande spelformer som är outforskade. Vi bestämde oss för att göra det ingen utvecklare hittills lyckats med, det vill säga att skapa ett så kallat ’Massively Multiplayer Online Flash Game’. Ett spel som konstant är uppkopplat till internet och lever vidare genom spelarna.
Problemet ligger i plattformen. Flash har alltid varit krävande för datorer och det görs inte lättare av att en ständig kommunikation med en server måste ske. Utmaningen har legat i att implementera många funktioner och mycket grafik utan att få en märkbar prestandaminskning, samt att minska fördröjningen mellan klient och server.
Vi valde att dela upp arbetstiden i tre stadier: Koncept, research och produktion. I konceptstadiet bestämde vi oss för hur spelet skulle fungera. I researchstadiet förberedde vi oss för produktionsdelen genom att samla information inom våra respektive arbetsområden. I produktionsstadiet kodade vi spelet och ritade all grafik. Musik och ljudeffekter fick vi levererat på beställning av utomstående personer.

Ämnesord / Subject: Spelutveckling - Digital Game Development
Medieteknik - Media Technology
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Nyckelord / Keywords: flash, spel, serverkommunikation, spelutveckling, grafik

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 07/25/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Conny Högkvist, Mattias Schertell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutreflektion_monsters_masonry.pdf (370 kB, öppnas i nytt fönster)