Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Daniel Spandel; Danish Rehman , pp. 26. TKS/Medieteknik, 2009.

The work

Författare / Author: Daniel Spandel, Danish Rehman
superflugan@hotmail.com, danish.r@hotmail.com
Titel / Title: Grafisk formgivning - Östersjöfestivalen
Översatt titel / Translated title: Graphic design - Karlshamn Baltic Festival
Abstrakt Abstract:

I denna slutreflektion beskriver vi tillvägagångssättet för att skapa en grafisk profil och webbplats för
Östersjöfestivalen i Karlshamn. Målet var att skapa en profil som passade en bred målgrupp och förmedlade
den känslan Östersjöfestivalen ger till besökarna. Vi presenterar hur det har varit att arbeta med en
kommun som klient, hur det har varit att skapa en interaktiv webbapplikation med funktioner som
sammanfogar en karta med en gästbok, samt hur det har varit att producera något som kommer synas av en
stor publik. Utöver detta reflekterar vi över denna process och ger våra tankar och åsikter om projektets
gång.


In this final project essay we will describe the procedure for making a graphic profile and website to
Östersjöfestivalen in Karlshamn. The goal was to create a profile that fitted a wide target audience and
transmitted the feeling Östersjöfestivalen gives to its visitors. We explain how it has been to work with a
municipality as a client, how it has been to create an interactive web application with functions that merges
a map with a guestbook, and also how it has been to produce something that will be seen by a very large
audience. In addition to this we reflect over the working process and give our thoughts and opinions about
the whole project.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: Festival, Karlshamn, Flash, web 2.0, graphic profile, ActionScript 3.0, webdesign, grafisk profil

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 07/22/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Paul Carlsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: grafisk formgivning - östersjöfestivalen.pdf (2430 kB, öppnas i nytt fönster)