Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Marie Kranstedt; Katarina Sandberg 2004:06, pp. 21. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Marie Kranstedt, Katarina Sandberg
Titel / Title: Förutsättningar och hinder för att förtroende skapas mellan vårdare och patient med långvarig smärta
Översatt titel / Translated title: Building trust between patients with chronic pain and caregivers in light of circumstances and obstacles
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: I dagens sjukvård förekommer möten som inte uppfyller de kriterier vilka ligger till grund för ett förtroendefullt möte mellan sjuksköterska och patient. Dessa grundpelare är trovärdighet, kunskap/utbildning, attityder, tid och närvaro.

Syfte: Syftet med studien är att belysa förutsättningar och hinder för att förtroende skapas mellan vårdare och patient med långvarig smärta.

Metod: Författarna har använt sig av en litteraturstudie med kvalitativ inriktning. Studien är baserad på fyra vetenskapliga artiklar och två avhandlingar. Materialet har analyserats med hjälp av Burnards analysmetod.

Resultat: Resultatet visar att patienter med långvarig smärta kan ha svårt att känna förtroende för sjuksköterskan.

Slutsats: Ett förtroendefullt möte speglas av många olika samverkande delar.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: smärta, kunskap, attityper, möte, trovärdighet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/27/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anna Larsson-Mauleon
annika.larsson-mauleon@bth.se
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: förtroende.pdf (1229 kB, öppnas i nytt fönster)