Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Krzysztof Fluder; Fadi Safar , pp. 56. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2000.

The work

Författare / Author: Krzysztof Fluder, Fadi Safar
ie97kfl@student.hk-r.se, ie97fsa@student.hk-r.se
Titel / Title: Relationsmarknadsföring Vs Internet
Abstrakt Abstract:

SAMMANFATTNING


Titel: Relationsmarknadsföring Vs Internet

Författare: Krzysztof Fluder
Fadi Safar

Handledare: Marie Jönsson

Kurs: Kandidatarbete, EFE305

Forskningsfråga: Har ett företag som tillämpar relationsmarknadsföring samma slags kundrelationer och kundprofiler som ett företag där man använder Internet som försäljningskanal?

Syfte: Att identifiera hur relationerna mellan företag/kund ser ut samt att se om det finns en skillnad i kundprofil mellan två företag som tillämpar två helt olika försäljningskanaler inom lastpallsindustrin.

Metod: Vi har gjort en kvalitativ undersökning där vi granskat två företags kundrelationer och kundprofiler. Vi intervjuade två företagsledare med olika sorters försäljningskanaler men inom samma bransch. När vi skrev ner våra intervjufrågor var vi tvungna att tänka på två saker. Det första var att ta reda på så mycket information som möjligt om företagens kunder. Det andra var att gå in mer på djupet om själva relationerna. Där listade vi upp sju punkter som vi och litteraturen ansåg vara viktiga kriterier för en relation företag/kunder emellan

Slutsatser: Palltec har till viss del missat att ta hänsyn till relationsmarknadsföringens lagar. De har missat att bli god vän med sina kunder och utveckla ett koncept tillsammans. Palltec, till skillnad från BHB, gör en soloprestation. De går sin egen väg och hoppas att kunderna skall följa efter. Speciella relationer är det vinnande konceptet för att överleva i en bransch där relationsmarknadsföringen alltid varit dominerande.
BHB's sätt att genomföra affärer kan tolkas som ålderdomliga. Det är dock viktigt att komma ihåg att Internets framfart började för bara några år sedan och lastpallsindustrin har ännu inte integrerats in i den världen. Om inte kunden tar första steget ut mot Internethandel finns det ingen anledning för BHB att göra detsamma. Telefonen och faxen som kommunikationsverktyg fungerar bra i dagsläget. Företagens val av försäljningskanal har renderat i olika kundprofiler i dagsläget.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Marketing
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Nyckelord / Keywords: Relationsmarknadsföring, Internet, Lastpallar, Kundprofiler, Relationer, Försäljningskanaler

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Marie Jönsson
Marie.Jonsson@iem.hk-r.se
Examinator / Examiner: Marie Jönsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: BHB Trä AB, Palltec Logistik AB
Anmärkningar / Comments:

ie97kfl@student.hk-r.se Kristoffer Fluder 070-3553637
Fadi Safar 08-357504