Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Michael Waller; Emelie Salleke , pp. 21. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: Michael Waller, Emelie Salleke
Titel / Title: Peer-to-peer som företagslösning
Översatt titel / Translated title: Peer-to-peer as an enterprise solution
Abstrakt Abstract:

Problemområde:
Idag är användandet av peer-to-peer (P2P) - applikationer såsom KaZaa, ICQ och Seti@home utbrett bland privatpersoner. Användningen inom företag är dock ännu i sin linda.

Vi kommer därför i den här uppsatsen utreda om ett eventuellt införande av P2P-
teknik i ett företagsnätverk ger några fördelar jämfört med en klassisk Client/Server-lösning.

Hypotes:
Arbetet bygger på hypotesen: ?En P2P-lösning ger fördelar för företaget
jämfört med en Client/Server-lösning?

Genomförande:
För jämförelsen mellan P2P och Client/Server definierades och jämfördes fem
områden: Säkerhet, Användbarhet, Tillgänglighet, Bandbredd samt Utrustningskrav.

Slutsats:
Inom områdena Användbarhet och Tillgänglighet ger en P2P-lösning klara
fördelar, däremot inom områdena Säkerhet och Bandbredd visar Client/Server-
lösningen istället klara fördelar. Området Utrustningskrav är oavgjort då det inte
finns någon märkbar skillnad på lösningarna.

Säkerhetsproblemen är P2P-teknologins akilleshäl och det problem som är mest troligt att stoppa stora investeringar i framtiden om det inte löses.

Slutsatsen av vår jämförelse blir sålunda:
För ett företag som redan har ett existerande Client/Server-nätverk är det inte någon idé att helt byta system, däremot kan det vara av intresse att introducera en applikation som möjliggör skapandet av så kallade Virtuella Nätverk.

För ett helt nytt företag kan skapandet av ett P2P-nätverk vara ett väl så intressant alternativ till Client/Server. Detta förutsätter dock att säkerheten inte är så viktig för företaget eller att säkerhetsproblemen lösts.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Distributed Computing
Nyckelord / Keywords: Peer-to-Peer, Client/Server

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationssystem/IS
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Carlsson
bengt.carlsson@bth.se
Examinator / Examiner: Bengt Carlsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: exjobb_p2p_foretag.pdf (225 kB, öppnas i nytt fönster)