Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

WAQAS MALIK Thesis no: MCS-2008:41, pp. 53. TEK/avd. för interaktion och systemdesign, 2008.

The work

Författare / Author: WAQAS MALIK
waqasopf@gmail.com
Titel / Title: Visual Semantic Web.Ontology based E-learning management system
Översatt titel / Translated title: Visual Semantisk Web.Ontology baserade E-Learning Management System
Abstrakt Abstract:

E-Learning is a process in which we use the electronic medium to access the defined set of applications and processes. With its increasing identification and recognition in academic and corporate world, a unique model or framework is required. E-Learning is a critical support mechanism for educational institutions to grow the performance of their students, teachers, as well as useful for organizations to enhance the performance of their employees. Semantic web represents a potential technology for realizing e-Learning requirements Research works in the field of e-Learning are represented by a wide range of applications, ranged from virtual classrooms to remote courses or distance learning. However, studies show that still it demands more effective approach. Ontology is a specification of conceptualization; the object, process, and other entities that are involved in making of the framework for E-learning. This thesis presents the ontology for E-learning process, such as course syllabus, teaching methods, learning activities and learning styles

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: E-lärande är en process där vi använder elektroniska medel för att få tillgång till de angivna program och processer. Med den ökande identifiering och erkännande i akademiskt och företagens värld, en unik modell eller ram är nödvändig. E-lärande är en viktig mekanism för utbildningsväsendet att växa fullgörandet av sina studenter, lärare, samt till nytta för organisationer att öka resultatet för sina anställda. Semantiska webben utgör en potentiell teknik för att förverkliga e-Learning krav Forskning fungerar inom e-lärande representeras av ett brett spektrum av applikationer, allt från virtuella klassrum till avlägsna kurser och distansutbildning. Men undersökningar visar att fortfarande det kräver mer effektiv metod. Ontology är en specifikation av conceptualization; objektet, och andra enheter som är inblandade i skapandet av en ram för e-lärande. Denna avhandling presenterar ontologi för e-lärande, såsom kursplan, undervisning, lärande och lärstilar
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Datavetenskap - Computer Science\Artificial Intelligence
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Nyckelord / Keywords: E-Learning System, Semantic web, Ontology.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Dataingenjör/Computer Engineer
Registreringsdatum / Date of registration: 02/12/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Dr. Lawrence Henesey
lhe@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för interaktion och systemdesign
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

004531844124

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: copy of master- thesis-hwma0711.pdf (617 kB, öppnas i nytt fönster)