Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ulrica Gewalli , pp. 18. Inst. för humaniora/Dept. of the Humanities, 2001.

The work

Författare / Author: Ulrica Gewalli
Titel / Title: The Threat from the Outside: Crossing boundaries in Bram Stoker's Dracula
Översatt titel / Translated title: Hotet från utsidan: Att korsa gränser i Bram Stokers Dracula
Abstrakt Abstract:

I have studied how the notion of the "outer" is threat in Bram Stoker's Dracula. "The outer" is a rather vague term, but can be clarified as one of the parts in a number of dual oppositions. For exmple foreign-domestic or outside-inside (spatial). Dracula has all the characteristics of "the outer" and is therefore a threat. In the essay I examine these characteristics and connect them with the thesis of "the outern" being a threat.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: I uppsatsen behandlas frågeställningen om det som kommer "utifrån" är ett hot. Dracula kommer på många sätt utifrån, han kommer t ex från ett annat land och mycket av hans aktivitet sker utomhus. Genom att undersöka dessa egenskaper hos Dracula har jag kommit fram till att han utan tvekan är ett hot utifrån. Uppsatsen tar upp dessa egenskaper och förklarar varför de är ett hot.
Ämnesord / Subject: Humaniora - The Humanities\English

Nyckelord / Keywords: Dracula, Foreign, Dual oppositions, Outside

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Språk och kultur/Humanities
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Michael Davies
michael.davies@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för humaniora/Dept. of the Humanities

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: