Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Edin Prlja; Tomas Taari , pp. 66. MAM/Sektionen för Management, 2008.

The work

Författare / Author: Edin Prlja, Tomas Taari
Titel / Title: Företagens syfte att hyra personal (En kartläggning över Sveriges företag)
Översatt titel / Translated title: The companies purpose to rent staff members (An outline of Swedish companies)
Abstrakt Abstract:

Slutsatsen i vår studie är att syftena för inhyrning av personal är likvärdiga mot tidigare studier som utförts. Vi har i studien klargjort att flexibilitet är fortfarande ett centralt syfte att hyra personal istället för att anställa. Vi konstaterar även att motivet ”undvika LAS” inte är ett vanligt syfte att hyra personal, även fast undvikandet av LAS är en omdiskuterad faktor i den teoretiska referensramen. Tidigare studier visar att den största anledningen till att hyra personal från ett bemanningsföretag, är som ett alternativ för vikariat. Detta syfte var näst vanligast i vår undersökning och där vi noterar en skillnad gentemot tidigare studier. Vår studie visade att företagens mest förekommande syfte för att hyra personal är att öka eller minska arbetskraften vid upp- och nedgångar i efterfrågan på företagens produkter eller tjänster.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Nyckelord / Keywords: Ekonomistyrning, bemanningsföretag, hyra personal, flexibilitet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 04/17/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Henrick Gyllberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: tomas, edin..pdf (804 kB, öppnas i nytt fönster)