Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kerstin Olsson; Marta Pepek , pp. 68. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: Kerstin Olsson, Marta Pepek
Titel / Title: Lokalisering av detaljhandelsföretag i Ronneby och Bräkne-Hoby - Mest betydelsefulla faktorer
Översatt titel / Translated title: Location of retail stores in Ronneby and Bräkne-Hoby - Most significant factors
Abstrakt Abstract:

Vi har funnit att beräknat kundunderlag, geografiskt läge, utbudet av kompletterande butiker i närheten, hyres-/lokalkostnader, konkurrenter, tillgängliga parkerings-platser samt lokalerbjudande från fastighetsägare var de mest betydelsefulla faktorerna vid lokalisering av detaljhandelsföretagen i Ronneby och Bräkne-Hoby.
För detaljhandelsföretagen Dressmann, Karlsson, Matex var det främst de lämpliga butikslägena i centrum av Ronneby som påverkade besluten om lokalisering. För detaljhandelsföretaget Överskottsbolaget var det även läget, och i detta fallet var det placeringen av butikslokalen vid knytpunkten med stark trafikerade vägar, den mest betydelsefulla faktorn.

Ronneby Kommun samt ABRI spelade viktiga roller vid utvecklingen av Ronneby som handelsstad samt orten Bräkne-Hoby under perioden 1998-2003. Under åren 1998-2001 genomfördes ett ”centrumprojekt” i syfte att uthyra tomma lokaler avsedda för detaljhandelsverksamhet. Beträffande framtida inriktning samarbetar näringslivsenheten i Ronneby Kommun med Ronneby Handels- och Intresseförening i syfte att skapa en tjänst som centrumledare, vilken skulle analysera handelsutbudet samt hitta eventuella områden som behöver förstärkas.
ABRI spelade en viktig roll vid lokaliseringen av detaljhandelsföretagen i det nya köpcentrumet Handelsbyn Futurum i Bräkne-Hoby. Som fastighetsägare anpassade ABRI de tidigare tomma industrifastigheterna till en lokal med möjligheter att bedriva detaljhandelsverksamhet i. ABRI fick även som uppgift att attrahera nya företag till att lokalisera sig i lokalen.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: We founded that approximated customers basis, geographical location, stores which complement each other in the area, cost of rent, competitors, parking places, local offers from the house owners were the most significant factors with location of retail stores in Ronneby and Bräkne-Hoby.
For Dressmann, Karlsson, Matex was the appropriate store location the most significant factor and for Överskottsbolaget was that placement of story at highways turnoffs.

Ronneby Kommun and ABRI played important part with growth of Ronneby as a trade city and place Bräkne-Hoby during 1998-2003. During 1998-2001 realised Ronneby Kommun the centrumproject with the purpose to rent out empty storage area dedicate for retail stores. With regards to future decisions Ronneby Kommun will cooperate with Retail Business Association to create a leader for trade in the town.
ABRI played the important part with location of new retail stores in shopping centre Handelsbyn Futurum in Bräkne-Hoby. ABRI who is the house owner adapted previously empty industrial warehouses to replace where companies can operate the retail stories. ABRI had also assigned mission to attract new retail stores to the area.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Marketing
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Nyckelord / Keywords: lokaliseringsfaktor, beslut, beslutsmodell, näringslivsenhet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Nilsson
anders.nilsson@bth.se
Examinator / Examiner: Henrick Gyllberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: examen i företagsekonomi 20040116.pdf (496 kB, öppnas i nytt fönster)