Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johan Lindblad; Anders Newin; Per Olsson BTH-IMA-EX--2002-C-02--SE, pp. Ca 160. Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering, 2002.

The work

Författare / Author: Johan Lindblad, Anders Newin, Per Olsson
mtc003g2@student.bth.se
Titel / Title: Upphängningssystem
Översatt titel / Translated title: Suspension system
Abstrakt Abstract:

Examensarbetet som utförts på Institutionen för Maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högskola i samarbete med Kockums AB har benämningen ?Upphängningssystem?.
Dagens upphängning av rör, ventilationsrör och kabelbanor består av ett antal olika singelupphängningar utan större samordning. Detta har gjort att Kockums AB önskat få fram ett samordnat upphängningssystem som klarar av alla dessa upphängningstyper.
Utifrån denna problemställning har vi arbetat oss fram till ett upphängningssystem bestående av ett multisystem och ett flertal singelupphängningar för rör, kabelbanor och ventilation. Multisystemet är ett skensystem som tillåter kombinerad upphängning av rör, kabelbanor och ventilationsrör.
Vid utförandet av examensarbetet har vi använt oss av professor Fredy Olssons metoder för integrerad produktutveckling. Fredy Olssons metod är indelad i två faser, principkonstruktion och primärkonstruktion.
I principkonstruktionen tog vi fram sjutton olika principförslag som utvärderades mot de ställda kriterierna. Av denna utvärderingen gick nio konstruktioner vidare. Dessa produktförslag valde vi sedan att vidareutveckla varvid vi gjorde en slutlig utvärdering.
I primärkonstruktionen har sex olika förslag, vilka arbetats fram under principkonstruktionen, bearbetats till färdiga produkter i form av beräkningar, komponentval och materialval.

Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: Upphängningssystem, Rör, Kabelbana, Ventilation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Utvecklingsteknik/Maskinteknik/Mechanical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mats Walter
mats.walter@bth.se
Examinator / Examiner: Mats Walter
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering
Inst. för maskinteknik S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.ima.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Kockums AB

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: upphangningssystem.pdf (3847 kB, öppnas i nytt fönster)